kontakt/sisukord
 
  otsi  
  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus  
Avaleht --> Teated --> SA TILSI Staadion kuulutab välja konkursi tegevjuhi ametikohale  
 
Avaleht
Haldusreform
Kontakt
Bussi tellimine
Teated
Privaatsuspoliitika
Üritused
Tähtsamad telefonid ja lingid
Ajaleht Laheda Valla Sõnumid
Sümboolika
Internet
Valla põhimäärus
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised 2013
Riigikogu valimised 2015
 
 
SA Tilsi Staadion kuulutab välja konkursi tegevjuhi ametikohale

SA TILSI STAADION kuulutab välja konkursi tegevjuhi ametikohale, mille põhieesmärgiks on tagada staadionikompleksi tulemuslik tegevus spordi- ja vabaajaveetmise paigana.

Tööle asumise aeg:

Esimesel võimalusel

Töö kirjeldus:

 • staadioni efektiivne ja majanduslik juhtimine;
 • staadionikompleksi arengu- ja tegevuskava väljatöötamine;
 • projektide kirjutamine ja elluviimine;
 • kompleksi broneeringute ja kasutamise korraldamine, teenindamine ja haldamine;
 • suhtlemine erinevate huvigruppidega;
 • hoonete, rajatiste, inventari ning territooriumi efektiivne kasutus ning majandamine;
 • kogu staadioni töö koordineerimine ja planeerimine;
 • aastaringselt mitmekülgsete ürituste koordineerimine ja sportimisvõimaluste loomine;
 • asutuse dokumentatsiooni koostamine ja asjaajamise korraldamine;
 • täpsemad ametiülesanded määrtakse ametijuhendiga.

Nõudmised kandidaadile:

 • eelistatult kõrgharidus;
 • eelnev juhtimisalane  töökogemus;
 • eesti, inglise ja vene keele oskus suhtlustasandil;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus nii kõnes kui kirjas;
 • tehnika- ja majandusalane kompetents;
 • väga hea arvutikasutamise oskus;
 • koostöövõimelisus, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • iseseisvus, täpsus, kohusetundlikus;
 • B kategooria juhilubade olemasolu;

Kasuks tuleb 

 • Eelnev töökogemus või tegutsemine spordivaldkonnas;
 • projektikirjutamise oskus.

Kandideerimisdokumentide laekumise tähtaeg 17.aprill.2017

Kandideerimiseks palume esitada avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri hiljemalt 17.04.2017 digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressile tilsi.staadion@laheda.ee või paberkandjal allkirjastatuna Laheda Vallavalitsusele aadressil Külakeskuse, Tilsi küla, Laheda vald, Põlva maakond.

Lisainfo: Sirje Tobreluts

Telefon 5050993

sirje@laheda.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Avaleht | Volikogu | Vallavalitsus | Ehitus/Olmejäätmed | Sotsiaal/Tervishoid | Kultuur/Sport | Haridus | Ettevõtlus | Turism | Noortekeskus